Förmedling husbil,
bästa lösningen för dig

Kostnadsfri värdering

Alltid fast arvode

Efter leverans tar vi fullt garantiansvar

Så här går det till

Fyll i formuläret ovan

Kostnadsfri värdering via e-post/mobil

Inlämning och kontraktskrivning

Städ, rekond, åtgärd av småfel och fotografering

Marknadsföring via våra kanaler

Visning, kontaktskrivning med ny köpare

Leverans och garanti lämnas till den nya ägaren

Utbetalning till dig enligt förmedlingskontrakt, (fast arvode)

Efter leverans tar vi fullt garantiansvar

Säljes husbilen mot förmodan inte inom 3 månader så fortsätter vårt uppdrag löpande tills bilen blir såld.